23 marraskuuta, 2010

Tiedostojen nimeämisestä

Olen pohtinut pitkään tiedostojen, varsinkin kuvatiedostojen, nimeämistä.

Alla muutamia havaintoja yleisesti ottaen aiheeseen liittyen.

1. Älä käytä tiedostojen nimissä erikoismerkkejä


Esimerkiksi seuraavat merkit ovat epäsuotavia: ! " # € % & \ | / ( ) [ ] { } = ? ` ´ : ; + , . - ' * ¨ ^

Joillekin erikoismerkeille on käyttöjärjestelmissä varattu erilaisia erikoistehtäviä. Esimerkiksi kenoviiva (\) toimii Windows ympäristössä hakemisto polun erottimena ja kauttaviiva (/) ajaa Os X ja Linux ympäristössä saman asian. Lisäksi pistettä (.) käytetään usein tiedosto päätteen erottamiseen muusta tiedosto nimestä, tai sen avulla voidaan Unix (Os X, Linux) sukuisissa järjestelmissä piilottaa tiedostoja näkyvistä.

2. Käytä tiedostopäätteitä


Windows käyttäjille tämä on itsestäänselvyys, mutta Os X käyttäjät pärjäävät hyvin ilman tiedostopäätteitäkin. Niitä kuitenkin kannattaa käyttää myös Os X:ssä. Päätteiden käyttämättömyys voi aiheuttaa ongelmia varsinkin silloin jos tiedostoja pitää käyttää useamman käyttöjärjestelmän ympäristössä.

3. Käytä alaviivaa (_) välilyönnin sijasta tiedostonimissä.


Välilyönnin käyttäminen voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi jos tiedostoja jaetaan WWW:ssä, koska URL osoitteissa useimmiten välilyönnit korvataan %20 merkeillä.

Lisäksi esimerkiksi sähköpostilla osoitetta lähetettäessä osoite voi katketa välilyönnin kohdalta, tai rivittyä muuten virheellisesti.

Esimerkiksi http://www.osoite.com/tiedoston nimi.txt

saattaa rivittyä:

http://www.osoite.com/tiedoston
nimi.txt

Tämä pätee myös intra- /extranettiä käytettäessä.

Toinen esimerkki. Erään valokuvan hakemistopolku Macilläni on seuraava:
/Volumes/PHOTOS/Valokuvat/2010/03/20100323_1_graffitit/20100323_211811_4209.nef

Tämä nimi välilyönttien kanssa rivittyy helpoisti väärin:
/Volumes/PHOTOS/Valokuvat/2010/03/20100323 1 graffitit/20100323 211811 4209.nef

Minulla oli aikaisemmin käytössäni valokuvien nimeämiseen käyttämäni skripti, jolle välilyönnit nimisäs aiheittivat ongelmia, koska kyseinen skripti käsitti välilyönnit parametrien vaihtumiseksi.


4. Jos mahdollista, ääkkösten käyttämistä kannattaa myös välttää.


WWW:ssä ääkköset käännetään usein esimerkiksi muotoon %C3%A4. Esimerkiksi sana ääkköset saattaa muuttua muotoon %C3%A4%C3%A4kk%C3%B6set.

5. Käytä mieluummin lyhyitä kuin pitkiä nimiä.


Eri käyttäjärjestelmät (ja tiedostojärjestelmät) tukevat eri pituisia tiedostonimiä. Toisissa tiedostojen nimet voivat olla jopa 255 merkkiä pitkiä, kun esimerkiksi DOS (ja FAT 16, jota esimerkiksi käytetään yhä joissain digikameroissa ja muistitikuissa) tukee 8+3 merkkiä pitkiä tiedostonimiä. Yleensä noin 25-30 merkkiä on tarpeeksi paljon kuvaavalle tiedostonimelle.

5 B. Kerro tiedostonimessä olennainen


Tiedostoja siirrellään ajan myötä pois niiden alkuperäisistä hakemistoista. Näin ollen tiedostonimen kannattaa kertoa tarpeeksi paljon, jotta nimen perusteella voidaan päätellä tiedoston alkuperäinen sijainti.

Kuten jo aikaisemmin mainitsin, eräs valokuva sijaitsee koneellani hakemistopolussa:

/Volumes/PHOTOS/Valokuvat/2010/03/20100323_1_graffitit/

Kuten nimi itsessään on 20100323_211811_4209.nef. Nimessä ensimmäinen numerosarja on päivämäärä, toinen kellonaika, ja viimeinen numerosarja on kameran kuvalle antama numero. Jokaisella kuvalla koneellani on uniikki nimi, eli kuvan nimellä hakemalla löytyy vain yksi tiedosto. Jos kuitenkin käy niin että lähetän tiedoston vaikka asiakkaalle, tai käytän sitä jossain projektissa, näen kuvan alkuperäisen sijainnin kuvan nimestä. Kaikki ottamani kuvat ovat /Volumes/PHOTOS/Valokuvat hakemistossa. Tuo hakemisto sisältää vuosi kohtaiset alihakemistot (2007, 2008, 2009, 2010) ja jokainen vuosikohtainen hakemisto sisältää alihakemistot kuukausille (01, 02, 03,… 10, 11, 12). Jokainen kuukausikohtainen hakemisto sisältää päiväkohtaiset hakemistot (20100323_1_graffitit), joille on myös annettu yhden tai kahden sanan kuvaus.
Huono nimi: DSC_9522.nef
Parempi nimi: 20100323_211811_4209.nef


Huono nimi: budjetti.xls
Parempi nimi: Boa_vontade_jkl_budjetti_2010-v01.xls

Ei kommentteja: